banner
TEXT

Rozprawa o sredniowieczu [903 odsłon]

Średniowiecze w żywych obrazach Kreowana przez Honoratę Magdeczko-Capote postać błazna jest nicią przewodnią spektaklu "Rozprawa o średniowieczu żakom przeznaczona". Błazen tańczy i śpiewa, a zarazem przekazuje najważniejsze elementy wiedzy o tej epoce historyczno-literackiej, jej historii, literaturze, muzyce, sztukach plastycznych, architekturze. Spektakl bowiem należy do całego cyklu, którego celem jest przeniesienie lekcji literatury na scenę teatralną. Średniowiecze nie jest zbyt łatwą dla teatru materią. Jego staropolski język, religijna tematyka, która przeważa w literaturze tego okresu, nie ułatwiają realizatorom zadania stworzenia dobrego przedstawienia. Takiego, które nie tylko zainteresuje widzów, ale i pomoże zapamiętać przekazane treści.

 . Honorata Magdeczko-Capote radzi sobie z tym doskonale. Jak zwykle, wykorzystuje humor. Niemal każda scena kończy się salwami śmiechu publiczności, wywoływanego zarówno rubasznym dowcipem polskim, jak i subtelną ironią. Szczególne uznanie należy się tzw. żywym obrazom, dzięki którym reżyserka pokazuje nie tylko charakterystyczne dla średniowiecza sceny z życia duchowieństwa i stanu rycerskiego (np. wielkie bitwy), ale najważniejsze cechy architektury romańskiej i gotyckiej. Rozpoczynające dzieje literatury polskiej teatralna lekcja polskiego zawitała w repertuarze "Maski". Nie ma co martwić się o jej powodzenie, wszak o wznowienie najbardziej dopominali się nauczyciele.

obsada:
Honorata Magdeczko-Capote,
Ryszard Wojnarowski,
Krzysztof Rogacewicz,
Jesus Maria Lopez Capote.zaloguj

stałe formy pracy galeria promocje kalendarium iprez festiwale konkursy foto archiwum kontakt Teatr Maska scena profesjonalna ODk usługi ODK galeria hall strona główna