banner
TEXT

FOTOGRAFICZNE PASJE [611 odsłon]

wystawa fotografii

wystawa zbiorowa

Wernisaż   08.04.2010 godz. 17.00

Wystawa otwarta od 08.04.2010do  05.05.2010

Wystawa fotografii Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego zorganizowana z okazji 15-lecia   Fotoklubu  Rzeczypospolitej  Polskiej Stowarzyszenia  Twórców.


Wystawy organizowane w ramach obchodów:

1.04. - 29.04.2010    -  „Nasze spojrzenia" -  Galeria „JTF"

 

8.04. - 29.04.2010    - „Fotograficzne pasje" - Galera „Promocje" Osiedlowego Domu Kultury


9.04. - 29.04.2010    -  „Fotografia" -  Galeria „Przestrzeń" Kolegium Karkonoskiego

 
FOTOKLUB RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STOWARZYSZENIE TWÓRCÓW  w Warszawie formalnie został utworzony 27.05.1995 r. Jedną z przyczyn był rozpad Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce, na skutek czego pojawiła się luka w reprezentowaniu i scalaniu ruchu fotograficznego w naszym kraju. Istniał co prawda ZPAF (Związek Polskich Artystów Fotografików) ale był on ukierunkowany na własne cele i nie obejmował fotografików w nim nie zrzeszonych. Powstała więc sytuacja, która zmobilizowała do wykrystalizowania się grupy fotografików, którzy powołali Fotoklub RP, który wziął na siebie również obowiązek reprezentowania Polski w Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej (FIAP).Prezesem Fotoklubu RP został  art. fotografik Mieczysław Cybulski, który tę funkcję sprawuje do dziś.
W ten sposób szereg organizacji fotograficznych jak i nie zrzeszeni w jakiejkolwiek z nich otrzymali możliwość dostrzeżenia ich istnienia i działań. Najambitniejszym i wyróżniającym się Fotoklub nadaje godność członka rzeczywistego z tytułem artysty tego Fotoklubu, uhonorowuje medalami Zasłużony dla Fotografii Polskiej, szereg działaczy na niwie fotograficznej rekomenduje do ministerialnej odznaki Zasłużony Działacz Kultury a na wielu konkursach krajowych i międzynarodowych nadał złote, srebrne bądź brązowe medale Za Fotograficzną Twórczość, rekomendował też do FIAP-u o tytuły Artist FIAP dla wielu znakomitych twórców - to tylko część działań Fotoklubu, które m.in.  JTF miał okazję odczuć.   W JTF jest     w sumie 9 członków Fotoklubu RP - w tym 5 rzeczywistych (z tytułem artysty). Nic więc dziwnego, że Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne przystąpiło w specyficzny sposób, tj. w postaci 3-ch wystaw, do uczczenia 15-lecia Fotoklubu RP, z którym odczuwa ewidentną wieloletnią już więź. Wystawy te zaistnieją: w Galerii JTF, w Galerii Promocje ODK na Zabobrzu i w Galerii Przestrzeń  Kolegium Karkonoskiego. Jest oczywiste, że zaakcentowanie kontaktu JTF z FRP jest nie tylko gestem kurtuazji związanym z  obchodzoną rocznicą ale  też i podkreśleniem, że JTF jest wyraźnie dostrzegany i doceniany na  ogólnopolskiej arenie fotograficznej, na której Fotoklub jest organizacją znaczącą.
Przybycie przedstawiciela FRP na otwarcie tych wystaw potwierdza przyjacielskie kontakty łączące Fotoklub z JTF. Ale nie tylko z punktu ściśle fotograficznego należy to rozpatrywać ale też z szerzej rozumianym wpływem działalności JTF na promocję Jeleniej Góry w stolicy i kraju.  Inicjatorem i kuratorem włączenia się JTF w obchody 15-lecia Fotoklubu RP jest prezes JTF Tadeusz Biłozor - jednocześnie członek rzeczywisty Fotoklubu RP.
    Niniejsza wystawa jest częścią wystawowej triady prezentowanej  w Jeleniej Górze z okazji 15-lecia Fotoklubu RP, w której biorą udział członkowie JTF.
                                        Jan Foremnyzaloguj

stałe formy pracy galeria promocje kalendarium iprez festiwale konkursy foto archiwum kontakt Teatr Maska scena profesjonalna ODk usługi ODK galeria hall strona główna