banner
TEXT

JELENIA GÓRA I JELENIOGÓRZANIE 2005 [943 odsłon]

Wernisaż   31.08.2005 r.  godz. 17.00

Wystawa otwarta od 31.08.2005do  14.09.2005

Pokonkursowa wystawa fotografii organizowana wspólnie z Jeleniogórskim Towarzystwem Fotograficznym.
Dziewiąta edycja konkursu pod patronatem Prezydenta Miasta Jelenia Góra Józefa Kusiaka.

Ten coroczny - od 1997 r. - konkurs fotograficzny „Jelenia Góra i Jeleniogórzanie” swoją dziewiątą już edycją pokazuje, że wciąż jest potrzebny tym, którzy chcą się zmierzyć w konkursowych szrankach i przedstawić swoją wersję spojrzenia poprzez fotografię na miasto, w którym toczy się ich życie lub z którym sympatyzują. Konkurs wrósł już w panoramę imprez Września Jeleniogórskiego, więc można powiedzieć, że jest potrzebny miastu. Jest też potrzebny miastu, bo pokłosie konkursów to wiele zdjęć, które w przyszłości będą stanowić cenny materiał do opracowywania obrazu miasta z przełomu wieków. Obrazu specyficznego, bo widzianego oczami uczestników konkursów fotograficznych o Jeleniej Górze.

 Regulamin konkursu nie dyskryminuje żadnych technik, jakimi można się posłużyć do zobrazowania tematu. Może to być tradycyjna czarno-biała fotografia lub jej odmiany monochromatyczne, może być też barwna, lub na ich bazie tzw. przetworzona. Nie zamykane są żadne drogi podejścia do tematu: od skupienia się na szerokich ujęciach architektury po jej detale; od pokazania liczniejszej grupy ludzi po jednego chociażby człowieka, w tle lub na pierwszym planie; od scenerii iskrzącej się światłem, po takie, gdzie jest go mało; od ujęć amatorskich po mające akcent artystyczny - długo można by jeszcze wyliczać.
 Po rozstrzygnięciu konkursu odbywa się wystawa pokonkursowa, na której kształt mają dwie strony: uczestnicy, poprzez jakość prac zgłaszanych do konkursu, i jurorzy, którzy muszą dokonać najlepszego z możliwych wyboru prac na wystawę. Oprócz tego Jury ma także za zadania wytypować prace, które - ich zdaniem - najwięcej zasługują na regulaminowe nagrody i wyróżnienia. Jest to zawsze najtrudniejsza dla Jurorów sprawa, bowiem nieraz muszą wybierać kompromis pomiędzy jakością techniczną a walorami artystycznymi lub dokumentacyjnymi, spontanicznością ujęć lub dojrzałością przekazu, bliskim czy dalekim związkiem z tematem konkursu itp.
 Tegoroczny konkurs nie pobił żadnego rekordu, bądź to pod względem ilości uczestników czy ilości prac przez nich zgłoszonych, nie pojawił się tez autor, który zdecydowanie zdystansowałby konkurentów. Ale może stanie się to dopiero w przyszłorocznym konkursie, który będzie jubileuszowym z okazji dziesięciu lat jego istnienia.
 Miejmy nadzieję, że ten przyszły jubileuszowy konkurs pobije poprzedników pod każdym względem, bowiem ukształtowała się wyraźna grupa jego sympatyków, która ma rok na przygotowanie swojej koncepcji fotograficznego obrazu miasta. A może pojawią się nowi uczestnicy, którzy techniką, niebanalnymi ujęciami i świeżością spojrzenia pokażą co potrafią?
 Jak będzie - zobaczymy. A tymczasem zegar konkursowy znów odlicza dni, tygodnie i miesiące do następnego konkursu, do którego są zapraszani wszyscy: młodzież i dorośli, początkujący i zaawansowani fotoamatorzy, mieszkańcy Jeleniej Góry, okolic i innych miejscowości - jednym słowem wszyscy, którym fotografia leży na sercu.                 

Jan Foremny


Wyniki IX konkursu fotograficznego „Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2005”

Jury w składzie:

Robert Kutkowski - fotograf - przewodniczący Jury
Krzysztof Leszczyński - członek Jury - JTF
Jerzy Zając - członek Jury - JTF
Elżbieta Basałygo - członek Jury - Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze

po obejrzeniu 147 przedstawionych prac konkursowych 26 autorów postanowiło zakwalifikować na wystawę pokonkursową „Jelenia Góra i Jeleniogórzanie 2005” 60 prac 26 autorów oraz przyznać następujące nagrody:

I nagroda - za zestaw trzech zdjęć pt. „Szachiści” oraz „W cieniu wielkich spraw”, „Jeleniogórski Mim”, „Gołębiarz” dla Marka Koprowskiego

II nagroda -  za dwie prace pt. „Kiedy słońce wstaje w mieście” i „Jeleniogórskie impresje” dla Joanny Sobczak

III nagroda - za pracę pt. „Kaplica” dla Tomasza Kobielskiego


Sześć równorzędnych wyróżnień otrzymują:

- Janusz Pytel za zestaw trzech zdjęć pt. „Chojnik zimą”
- Eugeniusz Budzyński za zdjęcie pt. „Przyjazny sklep”
- Ryszard Literacki za zdjęcie pt. „Zegar z bliska”
Anna Marchalewicz za dwa zdjęcia pt. „Zmierzch nad Zabobrzem” i „Odlot”
- Jacek Szczerbaniewicz za zestaw trzech zdjęć pt. „Ulica Kiepury”
- Fabiana Zydorowicz za dwa zdjęcia pt. „Nietuzinkowy Jeleniogórzanin” i „Jeleniogórski Ratusz”

 

Nagrodę Młodzieżową otrzymują:

- Ryszard Olszewski za zdjęcie pt. „Zimowy wieczór”
- Krzysztof Kowalski za dwa zdjęcia pt. „Deszcz w mieście” i „Młodzi mistrzowie”
- Paulina Just za zdjęcie pt. „Magia wieczoru”

Wyróżnieni nagrodami rzeczowymi sponsorów zostali:

Ewa Jaromin
Jan Foremny
Łukasz Płocki
Jolanta Wilkońska
Waldemar Wydmuch
Teodor Gutaj
Tomasz Pytel
Piotr Matyga
Tadeusz Biłozor
Grzegorz Biłozor
Andrzej Cyna
Zygmunt Strzelecki


 W podsumowaniu konkursu Jury wyraziło pogląd, że prace nagrodzone i wyróżnione charakteryzował wyrównany poziom, jak też zauważyło zainteresowanie fotografią konkursową przez młodzież. Zwiększoną liczbę uczestników w stosunku do lat uprzednich Jury uważa za wyraźny wskaźnik zainteresowania tym Konkursem, co wskazuje o potrzebie jego kontynuowania. Na tym protokół zakończono i podpisano.

 Organizator konkursu - Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne, dziękuje Jurorom za merytoryczną i profesjonalną ocenę prac konkursowych, sponsorom nagród rzeczowych za włączenie się w ten sposób do uświetnienia konkursu, Pani Krystynie Soból Prezes Przedsiębiorstwa Turystycznego „Karkonosze” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze za udostępnienie Sali Konferencyjnej dla obrad Jury. Szczególne podziękowania za wkład finansowy w IX edycji Konkursu Fotograficznego „Jelenia Góra i Jeleniogórzanie” składamy Panu Józefowi Kusiakowi Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

Komisarz Konkursu
   Tadeusz Biłozor

Jelenia Góra, 29.07.2005 r.zaloguj

stałe formy pracy galeria promocje kalendarium iprez festiwale konkursy foto archiwum kontakt Teatr Maska scena profesjonalna ODk usługi ODK galeria hall strona główna