banner
TEXT

LUBLIN I OKOLICE 1960 - 1980 [529 odsłon]

wystawa fotografii

Wernisaż   05.01.2012, godz. 17:00

Wystawa otwarta od 05.01.2012 do  09.02.2012

  
   Wystawa fotografii z cyklu „Miasta Polski na starej fotografii". Prezentacja prac fotografików z Lublina związanych z Lubelskim Towarzystwem Fotograficznym. Organizatorem i koordynatorem cyklicznie odbywających się prezentacji kilkunastu autorów fotografii jest Krzysztof Kuzko.

   Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne powstało przed 75 laty, a w gronie założycieli był najwybitniejszy polski fotografik Edward Hartwig. Współcześnie LTF jest animatorem wśród lubelskich pasjonatów fotografii. Kontynuuje tradycje założycieli, głównie rejestruje zachodzące zmiany w najbliższym otoczeniu w mieście i na terenie Lubelszczyzny. Jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu „Lublin, Lublinianie, Lubelszczyzna" a prace po wystawie za zgodą autorów przekazywane są do Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego. 
   Od 2002 systematycznie prowadzimy pełną dokumentację Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Prezentacja (już druga) archiwalnej fotografii - lata 70 - 80 XX wieku w ODK w Jeleniej Górze jest premierą w takim zestawieniu i takiej formule. Większość prac została przed kilku laty po telefonie przyjaciela uratowana w ostatnich minutach przed spaleniem. Stąd brak tytułów, opisów i autorów. Staramy się w towarzystwie w miarę możliwości ratować ślady materialne minionych czasów. Mimo nie najlepszego stanu technicznego fotografie te niosą olbrzymie wartości poznawcze z jednoczesnym pytaniem - czy w dalszym ciągu należy do zdjęć podchodzić lekceważąco i bezmyślnie.  Każdy z oglądających winien sam sobie odpowiedzieć o znaczeniu i wartości obrazu zarejestrowanego na kartce papieru przed laty. I zapewne aktualnym pozostaje problem tzw. ARCHEOLOGII FOTOGRAFII. 


zaloguj

stałe formy pracy galeria promocje kalendarium iprez festiwale konkursy foto archiwum kontakt Teatr Maska scena profesjonalna ODk usługi ODK galeria hall strona główna