banner
Kalendarium Imprez

Spotkanie z cyklu ars poetica: Barbara Pawłowicz – „Nie deptać poziomek”

(234 Reads)

23.04.2012, godz. 17:00

Barbara Pawłowicz - urodzona w Lwówku Śląskim, gdzie ukończyła Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące. W Lwówku Śląskim rozpoczęła swoją pracę zawodową w Szkole Podstawowej nr 1 jako nauczycielka biologii i wychowania fizycznego. Od 1975 roku mieszka w Jeleniej Górze. Absolwentka Studium Nauczycielskiego we Wrocławiu, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i studiów podyplomowych na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej. Wieloletnia nauczycielka, metodyk w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i wicedyrektor Szkoły Podstawowej. Swoje życie zawodowe poświeciła pracy z nauczycielami oraz młodzieżą, w tym również jako podharcmistrz ZHP. Wieloletni członek Ligi Ochrony Przyrody.
Autorka wielu biuletynów metodycznych i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli oraz dwóch tomików poetyckich - „Ciepłym szeptem warg" (2007) i „Nie deptać poziomek" (2010). Współautorka tomiku „Haiku kwitnących orchidei" (2011) oraz 22 almanachów. Uczestniczka spotkań literackich ogólnopolskich i międzynarodowych (m.in. w Gorzowie Wlkp., Polanicy Zdroju, Zakopanem i Frankfurcie n. Odrą). Członek stowarzyszeń literackich. W latach 2006 - 2011 sekretarz zarządu Stowarzyszenia Jeleniogórski Klub Literacki. Jej wiersze były nagradzane w wielu konkursach literackich krajowych (Jelenia Góra, Kozienice, Lublin, Warszawa, Żnin) i we Frankfurcie n. Odrą. Współorganizatorka wieczorów poezji i środowiskowych imprez literacko - kulturalnych.

kawiarnia MUZA


Options :
View Article Map
View Archives

zaloguj

stałe formy pracy galeria promocje kalendarium iprez festiwale konkursy foto archiwum kontakt Teatr Maska scena profesjonalna ODk usługi ODK galeria hall strona główna