banner
TEXT

OBLICZA OPORU [628 odsłon]

wystawa fotografii

Faye Schulman

Wernisaż   10.05.2012, godz. 17:00

Wystawa otwarta od 10.05.2012 do  06.06.2012Niewielu spośród ocalonych z Zagłady może opowiedzieć swoje historie przy pomocy zdjęć - zwłaszcza takich, które sami zrobili. Szczupłość dokumentacji świadczy o tym, jak trudno było więźniom zatrzymać jakiekolwiek przedmioty osobiste. Wyjątek może stanowić ta garstka partyzantów, którym udało się ukryć sprzęt fotograficzny lub zdobyć go z narażeniem życia. Być może jedynym żydowskim fotografem, któremu udało się zarejestrować życie żydowskiej partyzantki, jest Fajgel "Faye" Łaziebnik Schulman, która przez dwa i pół roku walczyła w sowieckiej brygadzie partyzanckiej w lasach przy dawnej granicy polsko-radzieckiej.

Jej niezwykłe zdjęcia pokazują braterstwo, zgrozę i rozpacz, odwagę i chwałę partyzantów, którzy nieulękle walczyli z nazistami i ocalili życie tysięcy Żydów. Urodzona w dobrze sytuowanej rodzinie w polskim mieście Lenin (obecnie na Białorusi), Faye jako dziesięcioletnia dziewczynka nauczyła się robić zdjęcia od starszego brata Mojsze. W czasie okupacji sowieckiej pomagała finansowo rodzinie, prowadząc w Leninie studio fotograficzne brata. Było to wówczas jedyne studio w dziesięciotysięcznym miasteczku, którego po-łowę mieszkańców stanowili Żydzi. Kiedy naziści zajęli wschodnią Polskę w 1941 r., wszyscy żydowscy mężczyźni w wieku od 16 do 50 lat zostali wywiezieni do obozu pracy w pobliskich Hancewiczach. Ostrzeżono ich, że jeśli któryś z nich ucieknie, jego rodzina przypłaci to życiem. Do maja  1942 r. naziści utworzyli w Leninie getto dla kobiet, dzieci i starszych mężczyzn. Faye musiała robić zdjęcia do dowodów osobistych i wywoływać filmy dla nazistowskich urzędników. W sierpniu 1942 r.  naziści zlikwidowali lenińskie getto. Wszystkich Żydów wywieziono na otwartych ciężarówkach do trzech wykopanych za miastem rowów, gdzie zostali zastrzeleni. Ze względu na swoje umiejętności fotograficzne Faye nie znalazła się pośród 1850 zamordowanych tego dnia Żydów. Straciła jednak niemal całą rodzinę: rodziców, siostry i młodszego brata, siostrzenicę i siostrzeńca,  wujków i ciotki. Dwóch starszych braci uciekło z Hancewicz, przyłączyło się do partyzantów i przeżyło wojnę.


zaloguj

stałe formy pracy galeria promocje kalendarium iprez festiwale konkursy foto archiwum kontakt Teatr Maska scena profesjonalna ODk usługi ODK galeria hall strona główna