banner
TEXT

AKWARELOWE KLIMATY [573 odsłon]

malarstwo

Elżbieta Wiśniewska

Wernisaż   11.06.2012, godz. 17:00

Wystawa otwarta od 11.06.2012 do  17.08.2012


Elżbieta Wiśniewska - studia i dyplom na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia podyplomowe - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Animator kultury artystycznej. Kurator ogólnopolskich konkursów i wystaw, m.in.:  Ogólnopolskie konkursy i wystawy im. Bronisława Jamontta Impresje Polskie.
Wielokrotny udział w plenerach malarskich, sympozjach i innych akcjach artystycznych popularyzujących sztukę. Autorka scenariuszy ekspozycji, opracowań katalogów (układów graficznych i wstępów), aranżacji 270 prezentacji artystycznych oraz ponad 60 publikacji: artykułów o sztuce współczesnej, artystach, komentarzy i odczytów (np. Plastyka i wychowanie; Przegląd Artystyczno - Literacki; Zdarzenia Muzealne; Tygiel).
          

Moment, w którym obraz przechodzi od przedstawienia do abstrakcji, zależy generalnie od swoistych skłonności, od sposobu widzenia odbiorcy. Jedynie jednak punkt widzenia - kreacja artysty tworzą dzieło. Wyobrażenia Elżbiety Wiśniewskiej są przede wszystkim plastycznym uzewnętrznieniem jej osobistej oceny otaczającego świata. W jej pracach wszystkie elementy tworzą specyficzny pejzaż, rejestrowanie własnej egzystencji jest zredukowane do syntetycznych przedstawień złożonych z dwu lub trzech kolorów, planów i kierunków. Ten sposób może wydać się łatwą redukcją pejzażu do elementów plastycznych, lecz artystka wie, że trudność tkwi w uchwyceniu zarówno kształtu, jak specyficznego koloru oraz w uzyskaniu takiej zwięzłości, aby przynajmniej elementy składające się na całość zachowały pewien związek i podobieństwo, aby nie zanikła identyfikacja pejzażu. Wiśniewska jest artystką, która rezygnując z określonej dosłowności tworzy wspaniałe wariacje chromatyczne, wydające się być syntezą wielości, a które stanowią o szczególnej wyjątkowości dzieła sztuki.

Martin Alvarez
-Teoretyk sztuki.
 La Plata, Argentynazaloguj

stałe formy pracy galeria promocje kalendarium iprez festiwale konkursy foto archiwum kontakt Teatr Maska scena profesjonalna ODk usługi ODK galeria hall strona główna