banner
TEXT

CZESKA I SASKA SZWAJCARIA [1142 odsłon]

wystawa fotografii

Wernisaż   6.02.2006

Wystawa otwarta od 6.02.2006do  2.03.2006

"Czeska i Saska Szwajcaria 2005" - wystawa pod tym tytułem jest pokłosiem polsko - czeskiego pleneru fotograficznego pod roboczym tytułem "Mezni Louka 2005", który odbył się we wrześniu ubiegłego roku. Inicjatorem pleneru było Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne, a częścią organizacyjną dla strony polskiej zajmowali się: Tadeusz Biłozor wieloletni komisarz plenerów JTF oraz Janusz Pytel aktualny prezes JTF.

   Z ramienia czeskiego środowiska fotograficznego inicjatorem tego pleneru był Bretislav Jansa, prezes Foto - Klubu "Safir" w Turnovie i jednocześnie prezes Stowarzyszenia Fotografów Euroregionu Nysa "Kontakt", które to Stowarzyszenie ma za zadanie integrować fotografów z całego Euroregionu i organizacyjnie ich wspierać - stąd w plenerze brała udział również grupa czeskich fotografów.

Plener ten był realizacją idei programowej JTF, polegającej na zacieśnianiu więzów polskich środowisk fotograficznych z czeskimi, bliższym poznaniu się i zawiązaniu wzajemnych kontaktów, wspólnym fotografowaniu obranego terenu oraz wspólnej, polsko - czeskiej wystawie poplenerowej.

Plener wyszedł nawet poza ramy euroregionalne, bowiem w plenerze ze strony polskiej uczestniczyli nie tylko członkowie JTF, ale również Towarzystw Fotograficznych w Koszalinie, Radomiu i Częstochowie. Takie szersze kontakty są potrzebne, bowiem procentują w postaci wzajemnej wymiany informacji i włączaniu się do imprez fotograficznych, które różne środowiska fotograficzne organizują; przykładem niech będzie koszalińska "Złota Muszla", radomskie "Małe Formaty", częstochowskie "Cyber Foto", jeleniogórskie  "Biennale  Fotografii  Górskiej" i "Jelenia Góra i Jeleniogórzanie", czeski "Ziemski Raj" i wiele innych.
 Plener, z którego pochodzą tu zgromadzone prace, zorganizowany był na pograniczu Czech i Niemiec, tam gdzie stykają się dwa Parki Narodowe, które noszą nazwy: Czeska i Saska Szwajcaria - stąd tytuł wystawy.
 Każdy plener fotograficzny polegający na grupowym fotografowaniu obranego terenu można przyrównać  do wspólnych manewrów, podczas których uczestnicy doskonalą się w fotografowaniu pejzażu, jego detali i wszystkiego, co zainteresuje tam fotografujących. Konfrontacja dokonań ma miejsce na wystawie.
 Czy spodobają się oglądającym prezentowane tu obrazy fotograficzne Czeskiej i Saskiej Szwajcarii, czy zachęcą do odwiedzenia tamtych stron, czy wystawa zainspiruje do fotografowania krajobrazu tych, którzy dotąd tego nie czynili? Jeżeli odpowiedź brzmi tak, cel wystawy w dużym stopniu będzie spełniony.     Jan Foremny

Uczestnicy Pleneru w Mezni Louka:

Polacy:
Aleksander Andrzejewski (Koszalin)
Tadeusz Biłozor (Jelenia Góra)
Dariusz Gawroński (Częstochowa)
Teodor Gutaj (Jelenia Góra)
Marek Jóźków (Koszalin)
Małgorzata Kozakowska (Częstochowa)
Robert Kutkowski (Jelenia Góra)
Piotr Matyga (Jelenia Góra)
Janusz Mielczarek (Jelenia Góra)
Leon Pierzchalski (Radom)
Janusz Pytel (Jelenia Góra)
Jerzy Szepetowski (Radom)

Czesi:
Bohuslav Bocek
Bretislav Jansa
Marian Kabele
Jan Klapste
Anna Novakova
Pavla Sefrovazaloguj

stałe formy pracy galeria promocje kalendarium iprez festiwale konkursy foto archiwum kontakt Teatr Maska scena profesjonalna ODk usługi ODK galeria hall strona główna