banner
TEXT

"Alchemia obrazu" [546 odsłon]

wystawa malarstwa

Teresa Kępowicz

Wernisaż   18.11.2013, godz. 17:00

Wystawa otwarta od 18.11.2013 do  20.12.2013


Na pozór obrazy Teresy Kępowicz przypominają spotkania z rzeczywistością lub tylko jej tylko jej fragmentem, już znaną, już gdzieś kiedyś widzianą. Ale natychmiast pojawia się pytanie, jaka to rzeczywistość, gdzie napotkana? 
Obraz przywołuje pamięć o niej, ale jednoznacznie i tym samym narzuca jej kształt, jej wyobrażenie, to pełniejsze niż w chwili zauważenia. Nie tylko przypomina, ale tworzy, na nowo dopełnia ale też wykracza daleko poza dosłowność wspomnienia. Przenosi w inną przestrzeń, choć reguły ją określające są podobne do tych znanych na co dzień. Jest w nich więcej. Jest w nich więcej. Obrazy Teresy Kępowicz dzięki temu oddziaływają jednolicie ale nie jednokierunkowo, są to obrazy które wciągają w swój świat (klimat, nastrój, wyraz) bez dyskusji i spekulacji, lecz nie wysuwają zarazem wtrętnych skojarzeń przedmiotowych czy sytuacyjnych. Nie każą wyobrażenia te fruwać w różne strony, to znów niemieć z zachwytu dla pomysłowości artysty, ale też nie sterują wyobraźnią z gwałtem ku rzeczom, zjawiskom czy stosunkom, które znamy z potocznego doświadczenia. Dają przeżycia otwarte, swobodne, złożone, a przecież wyraźnie zdyscyplinowane. 
Obrazy te otwierają drzwi do niepoznawalnego tylko przez słowo i wszystko, co słowem się posługuje: symbol, metafora, nawet zwyczajne skojarzenie sięga ponad język i jego logikę opartą na znaku. Odwołuje się do rzeczywistości, poprawia otwarcie przestrzeni, w których rodzi się wyobraźnia, pomaga w nadaniu jej formy i wyrazu. Przywołują przestrzenie w znaczeniu fizycznym, po części w ujęciu egzystencjalnym, ale bardziej jeszcze przywołują przestrzeń duchową, tą niematerialną a przecież istniejącą. I ta właśnie przestrzeń, nie materialna, lecz metafizyczna w obrazach Teresy Kępowicz nabiera właściwego sobie wymiaru, a właściwie wymiarów, które dzięki tym obrazom można sobie uświadomić i wypełnić nimi tak częstą pustkę niepełności odczuwania.  

dr Waldemar Odorowski
Muzeum Nadwiślańskie
Oddział Kamienica Celejowska
Kazimierz Dolny nad Wisłą, listopad 2013


Kobieta w oknie

mgła   mgła
we  mgle  drzewa
to  nie  drzewa  to  ludzie
poruszają  się  idą
odchodzą
giną  we  mgle
  
we  mgle  krzewy  krzaki
badyle  babie  lato
po  nitce  do  kłębka
po  czarnej  do  ziemi
do  kobiety  która  stoi
w  oknie
po  czerwonej  nitce  do  serca
do  wnętrza  do  środka

po  promieniu   do  uśmiechu
do  oczu  do  ust  do  twarzy
przemienionej
w  Arachne  malarki
która  czeka 
na  wąskiej  ścieżce  prowadzącej
do  piękna


Tadeusz  Różewicz, 2008
- wiersz inspirowany malarstwem Teresy Kępowicz

zaloguj

stałe formy pracy galeria promocje kalendarium iprez festiwale konkursy foto archiwum kontakt Teatr Maska scena profesjonalna ODk usługi ODK galeria hall strona główna