banner
TEXT

Natura i Abstrakcja [1139 odsłon]

akwarele

Helga Pilz

Wernisaż   3.04.2006

Wystawa otwarta od 3.04.2006do  29.04.2006

Helga Pilz,   urodzona  w 1943 r. w Varnsdorf, w latach 1962 - 1967 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie Weissensee:
prof. Arno Mohr - rysunek
prof. Michael - tkanina
prof. Fehling - projektowanie
prof. Berens-Hangeler - barwy.
Od 1967 r. jest dyplomowanym architektem wnętrz w firmie Lautex, później NEL. Wykłada na Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Berlinie Weissensee. Jest członkiem Związku Artystów Saksonii oraz Górnołużyckiego Stowarzyszenia Artystycznego. Uczestniczy w wielu wystawach w kraju i za granicą.

 

MAKSYMA:

Sprawność i wewnętrzna dyscyplina sportowca, niezbędne, aby podczas artystycznych realizacji osiągnąć najwyższy poziom warsztatowy i dostarczyć odbiorcy wielu doznań i radości w obcowaniu ze sztuką.


PRZYJACIELE PISZĄ O NIEJ:

We wszystkich Jej obrazach odczuwalna jest zarażająca optymizmem witalność życiowa, która zdaje się mówić: „przyjrzyjcie się naturze, jak jest piękna. Tak długo, jak istnieje ekscytująca różnorodność form i barw, świat nie jest jeszcze stracony, istnieje nadzieja na wyrozumiałość i tolerancję, również tę ponad granicami krajów."


FILOZOFIA:

Nieposkromiona miłość do natury, szacunek nawet dla najmniejszego indywiduum i w ogóle dla całości życia.
Forma naturalna jako podstawa obrazowej twórczości, z uwzględ-nieniem szczegółu jako warunku wszelkich modyfikacji prowadzą-cych do powstania abstrakcji. Zabawa  z   różnorodnością   form i barw.

 

„Artystka maluje swoje akwarele szerokimi pociągnięciami pędzla. Z niezwykłą pewnością ręki roztapia kontury w drgającej płaszczyźnie koloru. W swoich obrazach bardziej utrwala własną wizję przyrody niż realne kształty drzew, kwiatów i roślin. Tworzy w obrazach świat swoich przeżyć i odczuć - swojej filozofii.
Helga Pilz ukazuje poprzez swoje malarstwo piękno natury. Nie dąży jednak do bycia jej wierną, ale wyraża osobisty stosunek do przyrody. Przechodzi od „natury do abstrakcji".     Stanisława Ciechanowskazaloguj

stałe formy pracy galeria promocje kalendarium iprez festiwale konkursy foto archiwum kontakt Teatr Maska scena profesjonalna ODk usługi ODK galeria hall strona główna