banner


TEXT

17. Dziecięco – młodzieżowe konfrontacje teatralne - TEATRRRAŁKI. Jelenia Góra 2017

Prowadzący: ODK-admin(4057 Reads)

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

17. Dziecięco - młodzieżowe konfrontacje teatralne - TEATRRRAŁKI.
Jelenia Góra 2017

I. 17. Dziecięco - młodzieżowe konfrontacje teatralne - TEATRRRAŁKI odbędą się w Jeleniej Górze w dniach 17 - 20.05.2017 r.
 II. Celem projektu jest: rozwój twórczej wrażliwości dziecka, możliwość wymiany doświadczeń, wzajemne inspirowanie się w poszukiwaniu nowych środków wyrazu i form teatralnych oraz prezentacja dorobku artystycznego amatorskich dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych.
III. W ramach projektu zorganizowane zostaną:
1. konkurs teatralny
2. warsztaty teatralne dla dzieci i panele dyskusyjne dla instruktorów
3. wydarzenia towarzyszące

1. KONKURS TEATRALNY
1.1.W przeglądzie mogą brać udział amatorskie teatry skupiające dzieci i młodzież od 5 do 16 roku życia, działające w przedszkolach, szkołach, domach kultury i innych placówkach społeczno-wychowawczych.
1.2.  Przegląd odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
•    zespoły dziecięce (dzieci do12 lat).
•    zespoły młodzieżowe  (młodzież 13 - 16 lat).
Kwalifikacja zespołu do jednej lub drugiej kategorii wiekowej zależy od liczby członków zespołu w określonym przedziale wiekowym.
1.3. Prezentacje będą miały charakter konkursowy, a przedstawienia oceniać będzie profesjonalne Jury powołane przez organizatora.
1.4. Prezentacje konkursowe będą się odbywały w dn. 17 - 19.05.2017 r.
W dn. 17 i 19 maja spektakle prezentowane będą na scenach w Osiedlowym Domu Kultury. W przypadku starszej kategorii wiekowej, przy spektaklach rozbudowanych i skomplikowanych technicznie istnieje możliwość prezentacji w zmodernizowanej, nowoczesnej sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury MUFLON w Jeleniej Górze, dysponującej profesjonalnym sprzętem nagłośnieniowym i oświetleniowym. Prezentacje w MDK MUFLON będą się odbywały 18.05.2017 (czwartek). Wszystkich zainteresowanych prosimy o zaznaczenie odpowiedniej opcji w karcie zgłoszenia oraz o dokładne opisanie potrzeb technicznych.
1.5. Przewiduje się przyznanie Nagród Głównych w obu kategoriach wiekowych w wysokości po 2.000 zł. dla każdej z nich oraz nagród rzeczowych, które zostaną wręczone 20.05.2017 o godz. 11.00 podczas uroczystego zakończenia projektu w Miejskim Domu Kultury MUFLON, ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra.
1.6. O podziale nagród decyduje Jury, którego decyzje są ostateczne.
1.7. Podstawą zgłoszenia jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 14.04.2017 r. Karty mogą być przesyłane na adres mailowy: forumteatrow@gmail.com (w pliku edytowalnym: doc, docx lub rtf) lub na adres pocztowy Osiedlowego Domu Kultury w Jeleniej Górze (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego. Prosimy wysyłać karty wypełnione komputerowo bądź ręcznie, drukowanymi literami).
1.8. Zgłaszające się zespoły proszone są również do przesłania pocztą na adres organizatora płyty DVD z rejestracją zgłaszanego spektaklu. Rejestracja powinna być zrobiona w planie ogólnym i pozbawiona montażu. Płyty należy przesyłać najpóźniej do dn. 14.04.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego). Z obowiązku nadesłania rejestracji spektaklu zwolnione są tylko zespoły działające w placówkach przedszkolnych.
1.9. Zespoły zobowiązane są również do dnia 22.04.2017 przesłać w formie elektronicznej (e-mailem) zdjęcia zespołu bądź zdjęcia ze spektaklu (plik JPG, TIF, rozdzielczość min. 300 dpi).
1.10. Instytucje mają prawo zgłosić po jednym zespole w każdej kategorii wiekowej. Instytucje zgłaszające większą ilość spektakli, mogą zostać poproszone o przeprowadzenie wewnętrznych eliminacji, w przeciwnym razie o ich zakwalifikowaniu do projektu zdecyduje organizator,  na podstawie  nadesłanych rejestracji spektakli.
1.11. O zakwalifikowaniu zespołu do projektu instytucje zostaną powiadomione odrębnym pismem do dnia 28.04.2017
1.12. Zespołom spoza Jeleniej Góry organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie  na czas trwania imprezy.
Pierwszeństwo w otrzymaniu zakwaterowania i wyżywienia będą miały zespoły przyjeżdżające z odległości powyżej 50 km od Jeleniej Góry. Odwołanie rezerwacji noclegów i wyżywienia winno być zgłoszone organizatorom najpóźniej do dnia 05.05.2017. Rezygnacja z udziału w przeglądzie po tym terminie, spowoduje obciążenia kosztami związanymi z rezerwacją  w/w usług.
1.13. Koszty związane z przyjazdem zespołu ponosi instytucja zgłaszająca.
1.14. Instytucje zgłaszające zespoły, twórcy przedstawień oraz ich wykonawcy wyrażają zgodę na rejestrowanie i użytkowanie przez organizatora wystawianych spektakli  do celów promocyjnych, bez roszczeń finansowych z tym związanych.
1.15. Wszystkie nadesłane przez teatry materiały (reklamy, zdjęcia) przechodzą na własność organizatora, tworząc archiwum projektu.
1.16. Zespoły przyjeżdżają z opiekunem grupy (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
1.17. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.
1.18. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania koniecznych zmian w regulaminie i programie imprezy.
Wszystkie informacje oraz kartę zgłoszenia można znaleźć na: http://www.odk.jgora.pl

Biuro Organizacyjne:
Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcińskiego 12, 58-506 Jelenia Góra,  tel./fax  +48 75 75 31 831,  +48 75 75 410 90
www.odk.jgora.pl,   forumteatrow@gmail.com
Koordynator projektu:   Jacek Paruszyński tel. +48 606 268 940


 

Wydarzenie odbywa się w ramach mikroprojektu pn. „Jedzie pociąg czyli artystyczna podróż przez granice". Projekt współfinansowany jest ze środków  Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Karta zgłoszenia

TEATRRRAŁKI_2017-karta zgłoszenia.docx


zaloguj

stałe formy pracy galeria promocje kalendarium iprez festiwale konkursy foto archiwum kontakt Teatr Maska scena profesjonalna ODk usługi ODK galeria hall strona główna