banner


TEXT

17. Divadelní konfrontace dětí a mládeže - TEATRRRAŁKI Jelení Hora v Polsku 2017

Prowadzący: ODK-admin(1372 Reads)

Regulamin

PRAVIDLA SOUTĚŽE
17. Divadelní konfrontace dětí a mládeže - TEATRRRAŁKI
Jelení Hora v Polsku 2017

I. 17. Divadelní konfrontace dětí a mládeže - TEATRRRAŁKI se uskuteční v Jelení Hoře v termínu 17.-20. 5. 2017.
II. Cílem projektu je: rozvoj tvůrčí osobnosti dítěte, možnost výměny zkušeností, vzájemná inspirace v hledání nových výrazových prostředků a divadelních forem a prezentace uměleckých výkonů amatérských dětských a mládežnických divadelních souborů.
III. V rámci projektu se uskuteční:
1. divadelní soutěž
2. divadelní dílny pro děti a diskusní panely pro lektory
3. doprovodné události

1. DIVADELNÍ SOUTĚŽ
1.1.  Přehlídky se mohou zúčastnit amatérská divadla sdružující děti a mládež od 5 do 16 let, která působí v mateřských školách, kulturních domech a jiných společensko-vychovatelských zařízeních.
1.2.  Přehlídka se koná ve dvou věkových kategoriích
•    Dětské soubory (děti do12 let).
•    Mládežnické soubory (mládež 13-16 let).
Zařazení souboru do jedné nebo druhé věkové kategorie závisí na počtu členů souborů v daném věkovém rozmezí.
1.3. Prezentace budou mít soutěžní charakter a představení budou hodnocena odbornou porotou volenou organizátorem.
1.4. Soutěžní představení budou prezentována ve dnech 17.-19. 5. 2017.
Ve dnech 17. a 19. května budou představení prezentována na jevištích Sídlištního kulturního domu ODK. V případě starší věkové kategorie, větších divadelních představení a technicky náročnějších představení existuje možnost prezentace v modernizovaném, novějším sále Městského kulturního domu MDK MUFLON v Jelení Hoře, který disponuje profesionální zvukovou a světelnou technikou. Prezentace v MDK MUFLON se uskuteční 18. 5. 2017 (čtvrtek). Všechny zájemce žádáme o zaškrtnutí patřičné kolonky v přihlášce a přesné popsání technických požadavků.
1.5. Předpokládá se udělení hlavních cen v obou věkových kategoriích, každá ve výši 2000 PLN, a věcných cen. Ceny se budou předávat 20. 5. 2017 od 11.00 hod. během slavnostního ukončení projektu v MDK MUFLON v Jelení Hoře.
1.6. O rozdělení cen rozhoduje porota, jejíž verdikty jsou definitivní.
1.7.  Pro zaregistrování je třeba poslat vyplněné přihlášky do dne 14. 4. 2017. Přihlášku je třeba zasílat e-mailem na adresu: forumteatrow@gmail.com v editovatelném souboru: doc, docx nebo rtf.
1.8. Soubory žádáme rovněž o zaslání DVD se záznamem přihlašovaného představení poštou na adresu Sídlištního kulturního domu v Jelení Hoře. Záznam představení by měl být zhotoven v celku (celkovém záběru), bez použití střihu. DVD je třeba zaslat v termínu do dne 14. 4. 2017 (platí datum poštovního razítka). Od povinnosti poslat záznam jsou osvobozeny pouze dětské soubory působící v předškolních zařízeních.
1.9.  Soubory jsou také povinny do 22. 4. 2017 poslat elektronicky (e-mailem) své fotografie nebo fotografie z představení (soubor JPG, TIF, rozlišení min. 300 dpi) a také eventuálně informačně-propagační materiály, které jsou nezbytné k přípravě katalogu.
1.10. Instituce, které přihlásí větší počet představení, mohou být požádány o provedení vnitřních eliminací, v jiném případě o jejich zařazení do projektu rozhodne organizátor na základě poslaných záznamů představení.
1.11. O zařazení souboru do projektu budou instituce informovány zvláštním dopisem do 28. 4. 2017.
1.12. Souborům mimo Jelení Horu organizátor zajistí ubytování a stravování během trvání akce. Přednost v ubytování a stravování mají soubory přijíždějící ze vzdálenosti větší než 50 km od Jelení Hory. Organizátor zajistí ubytování divadelním souborům, které čítají maximálně 25 osob (včetně pedagogického doprovodu). Zrušení rezervace ubytování a stravování by mělo být nahlášeno organizátorům nejpozději do 5. 5. 2017. Odhlášení po tomto termínu způsobí finanční zatížení náklady spojenými s rezervací výše uvedených služeb.
1.13. Instituce přihlašující soubory, tvůrci představení a jejich herci souhlasí se záznamy představení a s jejich využíváním k propagačním účelům, bez finančních požadavků s tím spojených.
1.14. Organizátor může, dle možností, uhradit i náklady na dopravu souborům, které budou zařazeny do soutěže (tam a zpět).
1.15. Veškeré divadly zaslané materiály (reklamy, fotografie) se stávají majetkem organizátora, a tím tvoří archiv projektu.
1.16. Soubory přijíždějí s doprovodem (v souladu s platnými předpisy).
1.17. Interpretace pravidel je v kompetenci organizátora.
1.18. Organizátor si vyhrazuje právo provést nutné změny v pravidlech a programu akce.

Veškeré informace a přihlášku najdete na: http://www.odk.jgora.pl

Organizační kancelář:
Osiedlowy Dom Kultury, ul. Trzcińskiego 12, 58-506 Jelenia Góra,  tel./fax  +48 75 75 31 831,  +48 75 75 410 90, www.odk.jgora.pl,   forumteatrow@gmail.com

Koordinátor projektu:  Jacek Paruszyński tel. +48 606 268 940

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a z prostředků státního rozpočtu Polské republiky prostřednictvím Euroregionu Nisa.


Karta zgłoszenia

TEATRRRALKI 2017-přihláška.docx


zaloguj

stałe formy pracy galeria promocje kalendarium iprez festiwale konkursy foto archiwum kontakt Teatr Maska scena profesjonalna ODk usługi ODK galeria hall strona główna