banner
TEXT

OBRAZKI i RYSUNKI [1481 odsłon]

Cyryl Bartkowiak Małgorzata Laszczak

Wernisaż  

5.06.2006

Wystawa otwarta od 5.06.2006do  14.07.2006

CYRYL BARTKOWIAK
Urodził się w 1961 r. w Wałbrzychu. W 1981 r. ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Studiował w latach 1981-1986 na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego PWSSP we Wrocławiu. Dyplom uzyskał w 1986 r. z projektowania produktu w pracowni Włodzimierza Dolatowskiego; aneks z rysunku u Mariana Wołczuka. Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę użytkową oraz zajmuje się wystawiennictwem.

MAŁGORZATA LASZCZAK
Urodziła się w 1961 roku w Lubaniu Śląskim. W 1981 r. ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W latach 1981-1986 studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom (z wyróżnieniem) uzyskała w roku 1986, w pracowni profesorów Stanisława Rodzińskiego i Zbyluta Grzywacza. Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę użytkową i książkową oraz zajmuje się wystawiennictwem.

Cyryl Bartkowiak
Wystawy indywidualne:
1990/91 — Wystawa malarstwa i rysunku, BWA w Wałbrzychu.
1997 — „Obrazy i rysunki", BWA w Wałbrzychu.
1997 — „Obrazy i rysunki", Galeria „Centrum" w Kamiennej Górze.
1998 — Wystawa malarstwa i rysunku, „Galeria Ostrołęka" w Ostrołęce.
2001 — „Obrazy", Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA „Zamek Książ".
2001 — „Obrazy", BWA w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2001 — „Obrazy", Galeria Małopolskiego Biura Wystaw Artystycznych w Krynicy.

Wystawy zbiorowe:
1989 — „Wałbrzyscy młodzi", Galeria Sztuki Współczesnej „Zamek Książ" w Wałbrzychu.
1992 — X Ogólnopolski Plener Malarski na Podłożu Papierowym „Polanica ‘91" —wystawa poplenerowa, BWA w Wałbrzychu.
1994 — Wystawa wałbrzyskiego środowiska plastycznego — „Jednak jesteśmy", Galeria pod Atlantami w Wałbrzychu.
1996 — „Plastyka w Wałbrzychu", Instytut Polski w Lipsku.
1997 — II Triennale Plastyki Wałbrzyskiej, Galeria pod Atlantami w Wałbrzychu.
2000 — III Triennale Plastyki Wałbrzyskiej, Galeria pod Atlantami w Wałbrzychu.
2000 — „Plastyka wałbrzyska", BWA w Bydgoszczy.
2003 — IV Triennale Plastyki Wałbrzyskiej, Galeria pod Atlantami w Wałbrzychu.
2004 — „Wśród Przyjaciół", Galeria pod Atlantami w Wałbrzychu.
2006 - Plener Malarski "Szczawno '05" - wystawa poplenerowa, Muzeum w Wałbrzychu.
2006 - "Obraz Roku 2005" - wystawa finałowa, Hotel Europejski w Warszawie.


"Twórczość Cyryla Bartkowiaka wyrasta z tradycji sztuki abstrakcyjnej. (...) Nie tworzy form autonomicznych, czystych, niemożliwych do zaistnienia w realnym świecie. Przedmiot stanowi punkt wyjścia artystycznych dociekań, a także - by wyrazić intencję autora - cel ostateczny prcepcji jego obrazów. Ale istota aktu twórczego zawiera się między tymi dwoma biegunami. Jak plastycznie nazwać wrażenie? W jakiej formie wyrazić indywidualny, autorski proces doświadczania rzeczywistości? Jaki wizualny kształt nadać relacji artysta - świat? Są to pytania i zadania znacznie ważniejsze niż fascynacja przedmiotem jako takim i tworzenie obrazu jego materialnego bytu. Cyryl Bartkowiak podąża trudną drogą, która prowadzi do odkrycia poznawczych i estetycznych walorów tak pojmowanej sztuki abstrakcyjnej. Wnikliwie analizuje fragmenty natury ujmowanej w wielości perspektyw i punktów widzenia, bada powidoki, zmienia ostrość widzenia, ba, czasami specjalnie męczy wzrok, aby uzyskać uczucie pełni subiektywnego ujęcia świata. Badana w ten sposób natura traci zupełnie fizyczną jednoznacznośc, gubi oczywistość swojego wyglądu. Pozostaje wrażenie, aura, suma przeżyć skupiona  we wnętrzu artysty w formie doświadczenia zarazem wizualnego i metafizycznego. Świadomość wielu twarzy rzeczywiśtości odczutej, przeżytej i zrozumianej rodzi potrzebę właściwych form wyrazu artystycznego, odpowiedniej metody wizualizacji doświadczeń. Abstrakcja, uwolniona od powinności iluzjonistyczno - stylistycznych, prowokuje artystę do poszukiwań, eksperymentów. Stąd upodobanie do serii, tworzenie wariantów obrazów wywołanych tym samym doświadczeniem początkowym. (...) Różnorodność zapisu realizuje się już na poziomie użytych materiałów: ołówka, węgla, tuszu, emulsji, ekoliny o różnym połysku, gęstości i przeźroczystości, które tworzą nieoczekiwane napięcia substancjalne w obrębie ujednoliconej, płaskiej, choć wielowarstwowej powierzchni obrazów. Widać ją także na wyższym poziomie wyboru "konwencji" - gdzie efekt szybkiego malowania bywa kojarzony z dyscypliną abstrakcyjnej geometrii, malarskość przechodzi w graficzną linearność, a powściągliwość kolorystyczna przekształca się w dynamikę kontrastów barwnych. Ważne dla malarstwa Cyryla Bartkowiaka jest to, co dzieje się na planie pojęciowym: ciagłe napięcie między rzeczywistością a jej znakiem plastycznym, między przedmiotem w pełnej - by tak rzec - okazałości swojego istnienia a przedmiotem - instrumentem plastycznych przetworzeń i dociekań formalnych. Dynamice konkretno - abstrakcyjnych kształtów towarzyszy gra pojęć rozszerzając i dramatyzując pole ekspresji artystycznej: od ciepłego liryzmu do powściągliwości i elegancji form poddanych zabiegom geometrycznej syntezy, a także szczególnie wyrafinowanej monochromaty-zacji i walorowaniu. A przy tym plastyczna wizja świata artysty zachowuje zawartość kompozycyjną, odrębność i niepowtarzalność. Ponieważ duża samoświadomość emocjonalna, intelektualna i artystyczna Cyryla Bartkowiaka nie toleruje przypadkowości, ulotności, a także jałowości spontanicznego gestu jako zasady twórczej. Ponieważ najbardziej rozpalona wyobraźnia musi być poddana surowym rygorom, czasami tyranii ołówka i pędzla. Ponieważ ostatecznie to artysta tworzy dzieło, a nie dzieło - artystę."
Andrzej Tyws


Małgorzata Laszczak
Wystawy indywidualne:
1989 — Wystawa monotypii, Galeria Sztuki Współczesnej „Zamek Książ" w Wałbrzychu.
1992 — Rysunek, malarstwo, BWA w Wałbrzychu.
1994 — Malarstwo, Galeria „Skansen" w Kudowie-Pstrążnej.
1994 — Malarstwo, rysunek, Muzeum w  Ziębicach.
1996 — Malarstwo, rysunek, Galeria BWA w Jeleniej Górze.
1996 — Malarstwo, rysunek, Galeria BWA w Sieradzu.
1998 — Obrazy i rysunki, Galeria Sztuki w Ostrołęce.
1998 — Obrazy i rysunki, Galeria pod Atlantami w Wałbrzychu.
1998 — Obrazy i rysunki, Muzeum Ślężańskie w Sobótce.
2001 — Obrazy i rysunki, Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA „Zamek Książ".

Wystawy zbiorowe:
1987 — Łódź — „Dyplom ‘86".
1987 — V Konfrontacje Najmłodszych Artystów Krakowskich, Myślenice.
1989 — „Wałbrzyscy młodzi", Galeria Sztuki Współczesnej „Zamek Książ" w Wałbrzychu.
1992 — X Ogólnopolski Plener Malarski na Podłożu Papierowym „Polanica ‘91" —wystawa poplenerowa, BWA w Wałbrzychu.
1994 — Wystawa wałbrzyskiego środowiska plastycznego — „Jednak jesteśmy", Galeria pod Atlantami w Wałbrzychu.
1996 — „Plastyka w Wałbrzychu", Instytut Polski w Lipsku.
1997 — II Triennale Plastyki Wałbrzyskiej, Galeria pod Atlantami w Wałbrzychu.
1999 — „Ekslibris ślężański i małe formy graficzne" — wystawa pokonkursowa, Muzeum Ślężańskie w Sobótce.
2000 — III Triennale Plastyki Wałbrzyskiej, Galeria pod Atlantami w Wałbrzychu.
2000 — „Plastyka wałbrzyska", BWA w Bydgoszczy.
2003 — IV Triennale Plastyki Wałbrzyskiej, Galeria pod Atlantami w Wałbrzychu.
2003 — „Moderne Malerei von Wałbrzych", Das Bürgerhaus, Freiberg.
2004 — „Wśród Przyjaciół", Galeria pod Atlantami w Wałbrzychu.


"Wystawa w Galerii "Promocje" w Jeleniej Górze jest dla mnie okazją do pokazania najnowszych prac malarskich i rysunkowych. Żałuję, że ze względu na ograniczone możliwości ekspozycyjne zabraknie tu obrazów, które zbudowały stylistykę i klimat prac najnowszych i ukierunkowały mój świat wyobraźni.
 Zastanawiając się nad tym, jak w kilku zdaniach scharakteryzować moją twórczość pomyślałam, że dla przybliżenia mojej postawy twórczej, jak również źródeł inspiracji, powinnam przywołać jeden z moich bardzo wczesnych obrazów. "Orszak" - tak brzmi jego tytuł - to kompozycja figuralna, na której widnieją, właściwie przenikają się, postaci współczesne z postaciami z różnych epok. Przez wiele lat budowaniu mojej wizji malarskiej istotny wpływ miały odniesienia do tradycji artystycznej. Poszukiwanie inspiracji w ogromnym zasobie spuścizny przedmiotów stało się bardzo charakterystyczne dla mojej twórczości. Próbowałam łączyć czasem nawet odległe od siebie tradycje artystyczne i na tym podłożu kształtowałam i udoskonalałam własny język plastyczny. Tak powstało wiele cykli malarskich i rysunkowych, m.in. cykl "Gotyckie Oblicza", który był próbą powołania mistycyzmu średniowiecza, cykl "Cytaty" - dialog z mistrzami, cykl "W pobliżu El Greca" - wynik urzeczenia kolorystyką i niezwykłym klimatem obrazów El Greca, cykle antykizujące - "Śpiące Erynie", cykl "Czerwonofigurowy". Motyw przemijania i teatralny patosu baroku pojawia się w obrazie "Zmierzch świetności".
 Obraz "Orszak" był początkiem mojej wędrówki do własnego świata - poprzez świat dawnych mistrzów, świat codzienności, wywoływane w wyobraźni wspomnienia osób,sytuacji, przedmiotów... Wędrówka z oraszkiem pojawiających się na płótnach postaci. Doszłam w tej wędrówce do obrazów wyjętych z codzienności.
 Dziś dostrzegam, że w zwykłych, prozaicznych sytuacjach można dostrzec niezwykłość chwili - tajemniczość tkwiącą w otaczających nas przedmiotach, symbolikę w ludzkich gestach, mistycyzm światła sączącego się we wnętrzu.
 Mam nadzieję, że prace zaprezentowane na wystawie zastanowią widzów,zaintrygują i znajdą sobie miejsce w ich pamięci."
Małgorzata Laszczakzaloguj

stałe formy pracy galeria promocje kalendarium iprez festiwale konkursy foto archiwum kontakt Teatr Maska scena profesjonalna ODk usługi ODK galeria hall strona główna