banner
TEXT

"FOTOGRAFIKI" [755 odsłon]

Wystawa fotografii Wojciecha Milewskiego i Marka Rawskiego.

Wojciech Milewski i Marek Rawski

Wernisaż   12.01.2015r

Wystawa otwarta od 12.01.2015do  05.02.2015

Marek Rawski, jeleniogórski lekarz chirurg,  zafascynowany fotografią,  związany z Jeleniogórskim Towarzystwem Fotograficznym, zaprasza na prezentację fotografii pejzażu.
Oglądając  przedstawione fotografie nie musimy pamiętać, że sztuka  w ogóle jest czymś w rodzaju pisma, które należy umieć czytać, by swobodnie poruszać się po świecie sztuki. Autor bowiem zabiera nas w świat fotografii grającej na zmysłach, lubianej, pięknej i przyjemnej, wręcz hedonistycznej.
Pastisz to czy malarstwo - sam nie wiem, jak nazwać świadome naśladowanie stylu malarskiego.
Fotografie Marka Rawskiego nie składają obietnicy sztuki wyrafinowanej, opartej na subtelnych dociekaniach umysłowych. Oglądając te fotografie można zdać się na własną wrażliwość i uczucia.
Autor tworzy obrazy, które jak w muzyce mają rytm, piano, forte, po prostu mają brzmienie. Te obrazy mają cienie, światła, plastykę, emanują barwą jakby celowo przejaskrawioną. Szczególnie żółcienie, beże, ugry, cynobry, brązy pozostają w pamięci  niczym tło wyniesione ponad wyobraźnię, przywłaszczone  i zabrane z wystawy.
Autor posiada umiejętność realistycznej obserwacji natury i uwypuklania nastroju, który determinuje odbiór dzieła, jest realistą, który odtwarza rzeczywistość prawdziwie, ale tylko w jej cechach istotnych, przedstawia wizję bardzo osobistą.
W fotografiach Marka Rawskiego znajdujemy coś, co jest niedocenianym darem: ciszę, która rodzi się ze spokoju i jest przeciwwagą do pędzącego świata, hałasu, dziczy. Oglądanie tej wysublimowanej fotografii zbliża nas do celów wznioślejszych i szlachetniejszych.
Związek pomiędzy fotografią i malarstwem istniał prawie zawsze, bo już po kilkudziesięciu latach od wynalezienia fotografii zaczęto szukać sposobów na fotograficzne wyrażenie piękna, ale autor występuje przeciwko konwencji fotograficznej i uwalnia fotografię z krępujących ją więzów, zupełnie tak, jakby fotografia stanęła pomiędzy naturą a jego własną wrażliwością.
Marek Rawski świadomie rezygnuje  z dostępnych  w klasycznej fotografii akcesoriów i  wykorzystuje technikę graficzną zwaną e-painting ( malowanie ) upodabniając swoje fotografie do obrazu malowanego pędzlem.
„ Wydaje się, że człowiek posiada głęboko zakorzenione sekretne pragnienia dotyczące wyglądu rzeczy. Nie wie dlaczego wolałby, żeby wyglądały inaczej, niż ma to miejsce w istocie. I chce czuć się szczęśliwy, gdy artysta stawia przed nim przedmioty, które są zgodne z jego pragnieniami.''
                                                                                                Ortega y Gasset

Myślę, że Marek Rawski spełnia te pragnienia.

                                                           
                                                                  Waldemar Grzelak  grudzień 2014 r.

FOTOGRAFIKI      
Na przełomie lat 60 i 70 powstała teoria fotografii konceptualnej.  Według tej teorii obrazy, które twórca ma w swej wyobraźni, nie dające się zrealizować a dające się opisać, to sztuka konceptualna. Dziś w dobie komputerów wiele z tych propozycji daje się zrealizować. Aparat fotograficzny jako źródło obrazu otrzymał dodatkowo komputer dający możliwości opracowania obrazu tak, jak sobie to wyobraża autor. Możliwości fotografa zwiększyły się ogromnie, może pełnić rolę malarza grafika, czy dizajnera. Obrazy na wystawie tej to zdjęcia czarno białe, które  powstały w latach 70 i 80 XX wieku oraz w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku. Pierwsze działania jakie wykonywałem na komputerze to było barwienia zdjęć. Komputer daje tak duże możliwości, jak montowanie obrazu z wielu obrazów, tworzenie obrazów solaryzowanych, barwnych i czarno-białych grafik, oraz technik malarskich, daje też możliwości tworzenia technik własnych. Obrazy dziś można eksponować prawie w każdej przestrzeni rzeczywistej, wirtualnej, a nawet w powietrzu. Obrazy twórca fotograf może teraz przetwarzać tak, jak dyktuje mu umysł.          
         Obrazy powstałe po przetworzeniu krytycy fotografii nazywają obrazowaniem. To, co teraz robimy należało by dziś nazwać fotografiką. Fotografowie dziś dostali warsztat taki, że mogą myśleć tak, jak graficy, czy malarze. Dziś wyobraźnia fotografa sięga tam, gdzie jeszcze do niedawna nie było to możliwe. Ta wystawa jest taką właśnie propozycją.

Wojciech Milewski
listopad 2014.

       Wiek XXI to epoka wielu interakcji poprzez ogromny rozwój cyfryzacji. Dotyczy to również fotografii analogowej i cyfrowej, a co za tym idzie, znajomość komputerowych programów graficznych, jako nowych narzędzi w aktywnym kontakcie twórcy i odbiorcy poprzez środowisko mediów elektronicznych.                          .
          Obszar poszukiwań i eksperymentów, angażujący w sposób niekonwencjonalny media elektroniczne, nie jest wyrazem braku lojalności dla fotografii tradycyjnej, czy rywalizacji, a raczej odkrywaniem nowych możliwości i rozwiązań.                               .
         Zdjęcia Pana Wojtka z lat `70. oraz wykonane po 2000 roku fotografie cyfrowe - w Amsterdamie, są tu środkiem i obszarem Jego poszukiwań i eksperymentów. Obszar ten pozwala na transformację przestrzeni realnej i wytworzenie przestrzeni wirtualnej. Z wielką umiejętnością i znajomością komputerowego programu graficznego wykorzystuje Adobe Photoshop jako narzędzie. Projektowany obraz zapisany na kliszy analogowej jest środkiem umożliwiającym kreowanie przestrzeni, złudzenia przestrzeni poprzez światło, walor, kolor, kontrast, ruch, zmienność. Autor z lekką ręką Mistrza posługuje się urządzeniami wyświetlającymi obraz, które służą Mu w charakterze narzędzi umożliwiających kształtowanie przestrzeni - monitor, projektor, wyświetlacz - i po mistrzowsku osiąga swoje zamierzenia twórcze. Efektem są zrealizowane prace w obszarze grafiki artystycznej, które mamy zaszczyt dzisiaj oglądać i podziwiać.                                            

Dorota Leszczyłowska
styczeń 2015.

zaloguj

stałe formy pracy galeria promocje kalendarium iprez festiwale konkursy foto archiwum kontakt Teatr Maska scena profesjonalna ODk usługi ODK galeria hall strona główna