banner
Kalendarium Imprez

spotkanie z cyklu "ars poetica": Maria Potoczna - "Ślady piorem znaczone"

(276 Reads)

25.09.2006   godz. 17.00

Maria Potoczna urodziła się we Włocławku, od wielu lat mieszka w Rębiszowie. Uczestniczyła w wielu spotkaniach i biesiadach literackich. Jest laureatką I nagrody w Ogólnopolskim Turnieju Łgarzy (1988). Pisze opowiadania, gawędy, teksty piosenek, wiersze liryczne i satyryczne, które drukowane były w periodykach społeczno - kulturalnych, almanachach, antologiach i emitowane w radiu. Tomik „Ślady piórem znaczone" jest późnym debiutem książkowym Marii Potocznej.

Options :
View Article Map
View Archives

zaloguj

stałe formy pracy galeria promocje kalendarium iprez festiwale konkursy foto archiwum kontakt Teatr Maska scena profesjonalna ODk usługi ODK galeria hall strona główna