banner
Kalendarium Imprez

Ewa Pelzer „Radość istnienia” - spotkanie z cyklu „ars poetica”

(403 Reads)

04.04.2016, godz. 17:00  kawiarnia MUZA

Jest to już szósty tomik poetycki. W swoich utworach prozatorskich Ewa Pelzer daje wyraz głębokiej empatii wobec drugiego człowieka, natomiast w poezji daje się uwieść zabawie i próbuje gry z czytelnikiem. Tak było w haiku, cinquain, czy w „fibach" - wierszach opartych na teorii matematycznej i filozofii Fibonacciego, później wydanych w tomiku pt. „Złota proporcja". Nie inaczej jest i obecnie, a impulsem do powstania wierszy były tytuły  książek innych autorów z jej ogromnej biblioteki.

Options :
View Article Map
View Archives

zaloguj

stałe formy pracy galeria promocje kalendarium iprez festiwale konkursy foto archiwum kontakt Teatr Maska scena profesjonalna ODk usługi ODK galeria hall strona główna