banner
TEXT

W ZAMOŚCIU [647 odsłon]

z cyklu "Polska lat 60-tych"

Stanisław Orłowski

Wernisaż   14.01.2008

Wystawa otwarta od 14.01.2008do  7.03.2008

Stanisław Orłowski (ur. 1934 w Zamościu) ukończył LO im. J. Zamoyskiego w Zamościu, Technikum Budowlane w Lublinie oraz studia na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

 

Pracował m.in. w Miejskim Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym, Pracowniach Konserwacji Zabytków, Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków oraz Państwowej Służbie Ochrony Zabytków. Obecnie na emeryturze.

 

Fotografią zajmuje się od lat 50. W latach 1959-1961 należał do lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Fotograficznego. W 1961 był inicjatorem powołania do życia Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego, któremu prezesuje do dziś, prowadząc również społecznie od 1988 zamojską Galerię Fotografii "Ratusz". Jest członkiem rzeczywistym Związku Polskich Artystów Fotografików. Przez wiele lat był także aktywnym działaczem towarzystw krajoznawczo-turystycznych i organizatorem turystyki na Ziemi Zamojskiej.
Uprawia głównie fotografię pejzażową i rodzajową. Nie stroni jednak od takich dziedzin, jak architektura, reportaż czy techniki specjalne. Szczególne miejsce w jego twórczości zajmuje miasto rodzinne - Zamość.zaloguj

stałe formy pracy galeria promocje kalendarium iprez festiwale konkursy foto archiwum kontakt Teatr Maska scena profesjonalna ODk usługi ODK galeria hall strona główna