banner
TEXT

NAD BUGIEM, NAD NIEMNEM [686 odsłon]

wystawa fotografii

Wernisaż   5.05.2008

Wystawa otwarta od 5.05.2008do  30.05.2008

Wystawa towarzyszy 12. Spotkaniom z Piosenką Lwowską i Kresową „TA JOJ 2008"

Wystawa fotografii zatytułowana: „Nad Bugiem, nad Niemnem" została przygotowana przez Osiedlowy Dom Kultury wspólnie   z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich - Odział w Jeleniej Górze. Celem XI wyprawy na Kresy zorganizowanej przez członków Towarzystwa był przejazd wzdłuż prawie całej granicy wschodniej II Rzeczypospolitej. Rezultatem tego jest między innymi wystawa fotografii zrobionych przez uczestników wyprawy. Eksponowane zdjęcia są wykonane przez amatorów, którzy nie mieli artystycznych ambicji, a jedynie chcieli na kliszy i w sercu utrwalić piękno polskiej architektury i kultury kresowej.

Na wystawie zaprezentowano fotografie wykonane przez:
Marię Brawatą

Stanisława Kańczukowskiego

Piotra Korczaka

Elżbietę Kotlarską

Wojciecha Marszałka

Henryka Skurzyńskiego

 

Kresy, to Ziemia Utracona. Kresowiacy to ludzie poddani ciężkiej próbie życia. Przymuszeni do przesiedleń, oderwani od korzeni, wyrzuceni    z rodzinnych gniazd. Noszą w sercach tęsknotę  - znamię wypędzonych i sacrum trwałej obecności. Wycieczka na Kresy to zwykle dla nich podróż sentymentalna pełna wzruszeń.

„Kto by pomyślał, kto by się spodziewał
że gdzieś za światem w badziakach czechryńskich
że gdzieś na kresach ukraińskich
taki świat dzielny i uroczy bywał?"

Tak pisał Wincenty Pol potwierdzając osobliwość miejsc i ludzi. Tak więc dziedzictwo historii, zabytki - jak kamienny stół zmuszają do refleksji.
Wystawa fotograficzna imponujący plon XI wyprawy na Kresy, daje możliwość przeniesienia się w miejsca dla wielu bliskie. Kontemplowanie urody ziemi niegdyś polskiej, wsi, przysiółków, miast i miasteczek, cmentarzyków i nekropolii. Uleganie nastrojowi obrazów zatrzymanych  w kadrze. Sycenie się magią wspomnień, chwilami radosnymi, spotkaniami bliskich, życzliwościami.
Polacy - ostańcy witają nas z otwartymi ramionami. Cisną się słowa serdecznej skargi i łez. Starszy Pan z Bieniakoni recytuje żarliwie swoje patriotyczne wiersze. Prezes Związku Polaków na Białorusi w Pińsku przejmująco opowiada historię batalii o polską szkołę w mieście. Dla nas to lekcje pokory  i duchowych zobowiązań.
Wyprawa na Kresy: Wilno - Lwów 2007 to udana organizacyjnie wspaniała peregrynacja wzdłuż całej granicy wschodniej II Rzeczypospolitej. Znamienna wielością odwiedzanych miejsc   i długością trasy. Znamienna bogactwem historii, obiektów, ludzi. Wśród niezaprzeczalnie pięknych krajobrazów i urzekającej przyrody.

„Tam Polska stoi gdzie serce Polaka
otwarta dłoń jasna twarz patrzy
i wita nabożnie drżeniem warg rodaka
do siedlisk dawnych prowadzi

Jest cień historii i światło dziedzictwa
co na swe karty rozkłada ryngrafy
są ślady ojców ich groby pacierze
matczyne oczy w starej fotografii..."
    
                  Elżbieta Kotlarska

 zaloguj

stałe formy pracy galeria promocje kalendarium iprez festiwale konkursy foto archiwum kontakt Teatr Maska scena profesjonalna ODk usługi ODK galeria hall strona główna