banner
TEXT

JELENIA GÓRA I JELENIOGÓRZANIE 2008 [571 odsłon]

pokonkursowa wystawa fotografii

Wernisaż   1.09.2008

Wystawa otwarta od 1.09.2008do  15.09.2008

Tegoroczny konkurs „Jelenia Góra i Jeleniogórzanie" przejdzie do historii tych konkursów tym, że odbywa się on w roku jubileuszu 900-lecia miasta, oraz że po raz pierwszy katalog towarzyszący konkursowi będzie zawierał reprodukcje prac na-grodzonych i wyróżnionych w ich naturalnych barwach.
     Kto śledził dotychczasowych jedenaście edycji konkursu  ten wie, że na wystawie pokonkursowej pokazywane są prace, które - poza wyjątkami - nie są potencjalnymi kandydatkami na pocztówki lecz takimi fotografiami, które są efektem niczym nie krępowanego podejścia do tematu. Można tam było spotkać fotografie o bardzo osobistym charakterze, jak np. taka, która pokazywała dziecko wdzięcznie pozujące do zdjęcia przy jednej z drewnianych rzeźb, które kiedyś dekorowały plac wokół ratusza, były również prace o charakterze typowo reporterskim, jak taka, która pokazywała tłum ludzi przed ratuszem, skupiony na jakimś wiecu, były też prace w stylu kreacyjnym, gdzie można było zobaczyć portrety kamieniczek zawoalowane efektem rozmycia filtrem, były też prace, które wyraźnie wskazywały na posłużenie się fotomontażem, itp., itd.

A jakie wrażenia pozostaną z tego konkursu ? To będzie zależało od indywidualnej wrażliwości oglądających wystawę, ich wyrobienia w zakresie plastyki, doświadczenia w odbiorze fotografii i z wielu innych względów. Jest już regułą, że do grona nagrodzonych i wyróżnionych weszły prace autorów zarówno znanych jak i pierwszy raz startujących w tym konkursie, co wskazuje, że szanse na laur ma każdy uczestnik - jeżeli dołoży starań i jego fotografie zwrócą uwagę czymś szczególnym lub prostym ale interesującym.
    Tym razem swoją klasę potwierdził laureat I nagrody, który udowodnił po raz kolejny,  że wciąż ma nowe pomysły na foto-graficzne zobrazowanie  Jeleniej Góry, ale także ciekawe prace pokazali zdobywcy II i III nagrody. Nietypowe ujęcie Kościoła Garnizonowego,  bo z dachu pobliskiego budynku, które odznacza się swoistą aurą oraz praca o charakterze reportażowym, pokazująca człowieka w głębokiej zadumie na tle niedawno prezentowanej u nas wystawie niechlubnych twarzy PRL-u. przy-ciągnęły stanowczą uwagę oceniających. Z grupy prac wyróżnionych największą pomysłowością błysnął autor, który serią zdjęć pokazał jak może wyglądać miasto sfotografowane w niewidzialnym dla oka ludzkiego promieniowaniu podczerwonym. W grupie młodzieżowej został doceniony autor, którego zestaw pokazujący Jelenią Górę i Jeleniogórzan był najbardziej czy-telny.
     Zatem pogratulujmy laureatom i życzmy im kolejnych sukcesów a wszystkim uczestnikom życzmy nieustającego natchnie-nia w fotografowaniu Jeleniej Góry, które ubogaci przyszłe konkursy i związane z nim wystawy.

Jan Foremny

Konkurs  ten -  jako już dwunasta edycja -  poza tym ,że wpisuje się tradycyjnie w obchody Września Jeleniogórskiego to na dodatek włącza się w cykl  imprez  kulturalnych, związanych z obchodami  Jubileuszu 900-lecia Jeleniej Góry.  Stąd  tym bardziej cieszy fakt, że z dotychczasowych konkursów ten właśnie zgromadził największą liczbę uczestników i prac.
Cieszy też udział w konkursie nie tylko jeleniogórzan ale również mieszkańców całego regionu jeleniogórskiego.
     W tym roku podtrzymano formułę, że oprócz prac nagrodzonych i wyróżnionych,  każdy z uczestników ma na wystawie  jedno zdjęcie, co  pozwala zaprezentować prace wszystkich uczestników konkursu.
    Konkurs ten, nie miałby racji bytu gdyby nie wsparcie finansowe Władz Miasta, dzięki temu można było uhonorować naj-lepszych autorów.
    Zatem kieruję  słowa podziękowania do: Prezydenta Miasta, za patronat i wsparcie finansowe;  Jurorów, za sprawne i profe-sjonalne ocenienie przedstawionych prac; sponsorów upominków rzeczowych, co dało możliwość  usatysfakcjonowania więk-szej liczby uczestników konkursu,  którzy nie znaleźli się w puli nagród i wyróżnień; Pani  Prezes Przedsiębiorstwa Turystycz-nego „Karkonosze" w Jeleniej Górze za stworzenie odpowiednich warunków  do  wielogodzinnej pracy Jury; Portalowi inter-netowemu „Jelonka com" za pomoc w rozpowszechnieniu naszego konkursu.  

Komisarz
Tadeusz Biłozor          


WYNIKI

12 konkursu fotograficznego "Jelenia Gora i Jeleniogórzanie 2008" 

Jury w składzie:
Andrzej Raj - Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego - Przewodniczący Jury
Andrzej Ploch - Fotograf, Wydawca czasopisma Karkonosze i camer@obscura
Zygmunt Trylański -  Fotograf
Janusz Nagórny - Przedstawiciel Urzędu Miasta Jelenia Góra

po zapoznaniu się z  312  przedstawionymi pracami konkursowymi 54 autorów  postanowiło zakwalifikować na  wystawę pokonkursową  „Jelenia Góra i Jeleniogórzanie  2008"   90  prac 54 autorów oraz przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

I nagroda    -   700,00 zł     za zestaw trzech zdjęć pt. „Zmierzch 1, 2, 3 "  dla  Jacka Szczerbaniewicza


II nagroda   -   450,00 zł    za  zdjęcie  pt. „Mroźny widok" dla  Elżbiety Bojczuk


III nagroda  -   350,00 zł    za  zdjęcie pt. „Rozpacz"  dla  Piotra Mikołajczaka
                                         
Pięć  równorzędnych  wyróżnień po 200,00 zł otrzymują:

Grzegorz Babij - za  zdjęcie pt. „Spojrzenie popołudniowo deszczowe"
Jan  Foremny  - za  zdjęcie pt. „Ślicznotka z ulicy Solnej" 
Krzysztof  Kuczyński - za zestaw czterech zdjęć pt.  „Niewidoczne miasto"
Janusz  Pytel - za  zdjęcie pt. „Teatry  uliczne w Jeleniej Górze II"
Robert  Witakowski - za zdjęcia pt. „Kościół Św. Anny" i „Początek dnia"

 

nagrodę młodzieżową  w wysokości 250,00 złotych otrzymuje:
Maciek Przemyk - za zestaw trzech zdjęć  pt. „*", „**", „***"                                                                                                                         zaloguj

stałe formy pracy galeria promocje kalendarium iprez festiwale konkursy foto archiwum kontakt Teatr Maska scena profesjonalna ODk usługi ODK galeria hall strona główna