banner

DROGI ROZWOJU (1033  odsłon)

TEXT

wystawa malarstwa

wystawa zbiorowa
Liceum Plastyczne w Jeleniej Górze, to szkoła powołana decyzją Ministra Kultury i Sztuki w 1979r.   Z czasem LP zyskiwało nowe możliwości socjalne i rozwinęło się na przestrzeni 32 lat pod względem tworzenia kierunków artystycznych.  Dzięki pracy doświadczonych artystów plastyków szkoła cieszy się dużym zainteresowaniem w regionie. Uczniowie i absolwenci LP z sukcesami biorą udział w wielu konkursach a także wystawach, w kraju i za granicą.
Ze szkołą związani byli min. Andrzej Blusz, Mieczysław Buczyński, Władysław Czyszczoń, Tadeusz Kaczmarek, Tadeusz Kowaleczko, Ewa Moskaluk , Władysław Sierka, Jan Superson, Teodozja Zielonka, Stefania Żelazko.
Obecnie: Bogdan Helik, Beata Kornicka-Konecka oraz absolwenci szkoły, którzy po studiach podjęli pracę w liceum już jako nauczyciele: Ewa Kopeć-Kotulska, Beata Kórnicka-Konecka, Agnieszka Ślipko-Strzałkowska, Julia Znamienkiewicz, Marcin Znamienkiewicz.

COLLAGE, MOZAIKA (661  odsłon)

TEXT

Piotr Wytulany

Piotr Wytulany jest elektronikiem i ten zawód bezpośrednio przełożył się na charakter uprawianej twórczości artystycznej. Wiedza związana z czytaniem schematów elektronicznych, opracowaniem płytek do trawienia, jest zawarta w tych pracach. Twórczością artystyczna zajął się w latach 1984 - 1987, co zaowocowało wieloma wystawami. Obecnie tworzy techniki mieszane: od rysunku poprzez wycinankę, wyklejankę oraz collage. W swoich pracach wykorzystuje również fotografię oraz wydruk z drukarki. Powstaje wtedy tzw. praca w pracy, czyli jedna praca wklejana w drugą. Daje to w rezultacie wspaniałe efekty koloru oraz przestrzeni.

JELENIA GÓRA I JELENIOGÓRZANIE 2011 (530  odsłon)

TEXT

pokonkursowa wystawa fotografii

Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne już piętnasty raz zorganizowało Konkurs Fotograficzny „Jelenia Góra i Jeleniogórzanie". Celem było dokonanie konfrontacji osiągnięć i postaw twórców fotografujących środowiska jeleniogórskiego i ogólnopolskiego, utrwalenie, z myślą o przyszłych pokoleniach, obrazu miasta oraz jego mieszkańców na przełomie wieków, popularyzacja twórczości fotograficznej w społeczeństwie jeleniogórskim oraz propagowanie ziemi jeleniogórskiej na arenie ogólnopolskiej ze szczególnym uwzględnieniem piękna walorów miasta Jeleniej Góry. Wernisaż wystawy połączony będzie z obchodami pięćdziesięciolecia Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego.

CZTERY PORY ROKU W NASZYM MIEŚCIE (717  odsłon)

TEXT

wystawa malarstwa z cyklu "Talenty 2011"

wystawa zbiorowa

„Talenty 2011" to cykliczna wystawa organizowana we współpracy z jeleniogórskimi szkołami podstawowymi. Podczas wystaw z tego cyklu     prezentowane są prace dzieci uzdolnionych, wyłonione drogą konkursów na zadany temat, które organizowane są w szkołach.


MARTWA NATURA (690  odsłon)

TEXT

wystawa zbiorowa malarstwa Grupy Plastycznej Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

wystawa zbiorowa
Otoczenie pełne seryjnie wyprodukowanych, zunifikowanych przedmiotów, w których na co dzień przebywamy, ogółu ludzi nie skłania do postrzegania ukrytych w nim walorów estetycznych. Są jednak wrażliwcy, którzy z tej szarej, trywialnej codzienności potrafią wyławiać gotowe obrazy kryjącego się tam piękna i ukazywać je w formie wytworów artystycznych.
Grupa słuchaczy Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku niniejszą prezentacją po raz kolejny dowodzi swojej umiejętności widzenia piękna i jego artystycznego wyrażania w technikach malarskich.
                                                               mgr Marzena Grzeszczakowska

ZIEMIA JELENIOGÓRSKA 2010 (634  odsłon)

TEXT

Poplenerowa Wystawa Fotografii

wystawa zbiorowa
Plener fotograficzny z Ziemią Jeleniogórską w tle

  Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne od wielu już lat organizuje plenery fotograficzne, które, z jednej strony dają sposobność do lepszej integracji członków JTF między sobą jak też z uczestnikami pleneru z zewnątrz, z drugiej strony dostarczają materiału fotograficznego do ich  własnych celów.
  O ile plenery fotograficzne organizowane w rejonie górskim  (Samotnia, Domek Myśliwski, Pod Łabskim Szczytem, Szrenica) lub podgórskim (Przesieka) skupiały się przede wszystkim na karkonoskim krajobrazie, jego detalu, o tyle ten plener poszerza formułę i daje formalne przyzwolenie na fotografowanie i pokazywanie później na wystawie wszystkiego co wiąże się z szeroko rozumianą Ziemią Jeleniogórską, czyli wykraczającą poza teren kotliny. 
null

KATARZYNA WĄSOWSKA (652  odsłon)

TEXT

akwarela i grafika

Katarzyna Wąsowska

Absolwentka wydziału artystyczno - pedagogicznego Uniwersytetu Śląskiego Filii w Cieszynie. Dyplom z zakresu grafiki  uzyskała w pracowni prof. Eugeniusza Delekty. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu grafiki komputerowej i edytorskiej. Wystawiała grafikę komputerową z grupą twórczą „Potencjalna 10", którą tworzyli wykładowcy
i absolwenci tejże uczelni. Prace grupy prezentowano w ponad 20 galeriach w całym kraju m. in. w Katowicach, Cieszynie, Krakowie, Tarnowie, Oświęcimiu, Jaworze. Obecnie zajmuje się malarstwem olejnym, akwarelowym oraz grafiką. Uczestniczy w plenerach malarskich, konkursach, wystawach. 

„RADOMSKO NA STAREJ FOTOGRAFII” (608  odsłon)

TEXT

wystawa fotografii

Jakub Lechowski
   

    To szczęśliwy traf, że fotografik, Jakub Lechowski wyciągnął na światło dzienne kilkadziesiąt fotografii ze swojego archiwum. Cykl ma ten sam temat, jedność czasu, miejsca i akcji: chłopi na targowisku w Radomsku w 1962 roku i nie brakuje tu przysłowiowego „dziada i baby". Prezentowane na wystawie czarno-białe zdjęcia stanowią swoisty wehikuł czasu przenoszący w świat minionego już wiejskiego obyczaju, szczególnej kroniki folkloru, który po latach nie stracił swojej świeżości i wartości.
    


zaloguj

stałe formy pracy galeria promocje kalendarium iprez festiwale konkursy foto archiwum kontakt Teatr Maska scena profesjonalna ODk usługi ODK galeria hall strona główna